Wat is de Gezondheidsverklaring?

Voordat je praktijkexamen mag doen beoordeelt het CBR of er belemmeringen in je gezondheid zijn waardoor je niet kunt rijden. Hiervoor kijkt het CBR naar je 'Gezondheidsverklaring'.

Deze Gezondheidsverklaring moet je zelf naar waarheid invullen. Hij bestaat uit 10 vragen over je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wanneer je een van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, volgt een bezoek aan een arts of een rijtest. Daarna beoordeelt het CBR of je rijgeschikt bent.

Als je bij mij start met rijlessen, vul je vast een voorlopige Gezondheidsverklaring in. Blijkt dat een bezoek aan de arts of een rijtest nodig is, dan heb je daar nog alle tijd voor. Zo voorkom je vertraging bij de aanvraag van je praktijkexamen.

Lees meer over de Eigen Verklaring op de site van het CBR