Welke leermiddelen gebruik je?

De auto en het verkeer zijn belangrijkste leermiddelen. Doen en oefenen, daar leer je het meest van. Om uitleg te geven gebruik ik plattegronden, schetsen, foto’s of tekeningen. Soms doe ik een handeling voor.
Natuurlijk heb je zelf een theorie-leerboek. Op internet kun je ook informatie vinden over verkeersregels, verkeersborden en verkeerssituaties.