Maatregelen in verband met COVID19

Werkwijze van rijschool Köhler i.v.m. maatregelen COVID19

Voor de rijles

 • Instructeur vraagt leerling via de app:  Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad? Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 • Leerling beantwoordt deze vragen via de app.
 • Leerling wast vlak voor de rijles de handen met zeep.
 • Leerling neemt papieren zakdoekjes mee.
 • Instructeur desinfecteert de lesauto (checklist aanwezig) en lucht deze gedurende 10 minuten.
   

Tijdens de rijles

 • Instructeur herhaalt de vragen of leerling of huisgenoot klachten heeft die passen bij COVID19. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad? Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 • Instructeur en leerling schudden geen handen of hebben enig ander fysiek contact. Instructeur en leerling houden buiten de lesauto 1,5 meter afstand.
 • Instructeur en leerling niezen, hoesten en kuchen in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. Ieder zorgt voor hygiënische afvoer van gebruikte zakdoekjes.
 • Het nabespreken van de rijles, geven van nadere instructies, afspreken volgende rijles en andere afrondende werkzaamheden gebeuren buiten de lesauto op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er is maximaal 1 leerling en 1 instructeur in de lesauto.
 • Instructeur en leerling kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van mondkapjes of andere beschermende middelen. Ieder zorgt zelf voor deze middelen.
   

Na de rijles

 • Instructeur desinfecteert de lesauto volgens de checklist en lucht de lesauto minstens 10 minuten.
   

Tijdens rijtest, tussentijdse toets of praktijkexamen bij CBR

 • Instructeur en leerling houden zich onvoorwaardelijk aan de instructies en maatregelen van het CBR tijdens een rijtest, tussentijdse toets of examen.

 

Protocol op basis van brancheorganisaties rijscholen: Veilig blijven werken in tijden van COVID19
versie 6 mei 2020,
opgesteld door Theodoor Köhler, dd 8 mei 2020